Zabýváme se diagnostikou a léčbou onemocnění dýchacích cest a plic od novorozeneckého věku až do dospělosti. Nejčastějšími obtížemi, pro které nás pacienti vyhledávají, jsou dlouhodobý kašel, ponámahové i klidové dechové potíže, akutní i chronická, zánětlivá i nezánětlivá onemocnění dýchacích cest a plic.

Naše ordinace spolupracuje s Dětskou klinikou Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem i pražskými klinickými centry zabývajícími se diagnostikou a léčbou dětských respiračních onemocnění.

Informace pro pacienty

Podle novelizace zákona č. 48/1997 Sb., provedené zákonem č. 369/2011 Sb., s platností od 1. 4. 2012 si Vás dovoluji informovat:

 1. Sešit „Evidence stížností“ je k dispozici u sestry a bude Vám vydán na vyžádání
 2. IČO naší ordinace: 69299285 IČZ 59331000
 3. Neposkytujeme žádné nadstandardní výkony
 4. Ceník poskytovaných zdravotních služeb nehrazených, nebo jen částečně hrazených:
  • Výpis ze zdravotní dokumentace ……………………………………… 150 - 200,- Kč (dle náročnosti)
  • Komplikovaný administrativní výkon …………………………………………. 200,- Kč
  • Jednoduchý administrativní výkon ……………………………………………. 100,- Kč
  • Odběr krve ze žíly na vlastní žádost …………………………………………… 50,- 

Prick kožní testy Allyostal v základní škále inhalačních alergenů  ( výkon hrazen z veřejného zdravotního pojištění).

Při opakovaném  nedostavení   se  ke  kontrole bez omluvy již dále zvát nebudeme a nebereme zodpovědnost za další vývoj komplikací spojených s nedodržením doporučení navržené léčby.

Informace pro první vyšetření

S sebou vezměte lékařské zprávy a výsledky vyšetření, která jste dosud podstoupili (např. ORL, alergoimunologie, kardiologie, rentgenové vyš. - nejlépe přímo rtg snímek hrudníku na rtg folii či CD nosiči).

Rentgenové vyšetření hrudníku je jinak dostupné přímo v budově naší ordinace.

Odběry krve